/

1 Ιανουαρίου, 2024

Κατάθλιψη – Συμπτώματα και αντιμετώπιση

κατάθλιψη

Κατάθλιψη - Τι είναι

Η μείζουσα κατάθλιψη (ή κοινώς κατάθλιψη), είναι μια ψυχική νόσος, που επηρεάζει άτομα όλων των ηλικιών. Η κακή διάθεση, η απώλεια ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης για καθημερινές δραστηριότητες, που διαρκεί για πάνω από 2 εβδομάδες, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως κατάθλιψη, εφόσον δεν είναι διπολική

Συνάμα, η ασθένεια αυτή έχει και άλλη συμπτωματολογία, ενώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όλα αυτά τα συμπτώματα πρέπει να εμφανιστούν ξαφνικά και να μην ανήκουν στην προσωπικότητα του ατόμου. Μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις του ατόμου, την ικανότητα του να εργαστεί, τα ενδιαφέροντα αλλά και τις φιλίες του. Να επηρεάσει την ερωτική ζωή του, να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται και συμπεριφέρεται. 

Ποσοστά κατάθλιψης

Κατάθλιψη έχουν περίπου 322.000.000 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης

Κατάθλιψη - Διάγνωση

Η διάγνωση της κατάθλιψης, συνήθως περιλαμβάνει την αξιολόγηση από έναν ψυχίατρο (ή/και ψυχολόγο, εφόσον δεν υπάρχει αυτοκτονικός ιδεασμός). Συγκεκριμένα: 

  • Πρώτα γίνεται μια ψυχολογική αξιολόγηση. Σε αυτή, μπορεί να χορηγηθούν διάφορα ερωτηματολόγια στο άτομο ή να γίνει μια καταγραφή των συμπτωμάτων του
  • Στη συνέχεια, γίνεται έλεγχος αν κάποιο φάρμακο που παίρνει ήδη ο ασθενείς μπορεί να προκαλεί τέτοιες καταστάσεις
  • Έπειτα γίνεται λήψη του ιατρικού ιστορικού
  • Γίνεται καταγραφή των συμπτωμάτων σύμφωνα με το DSM5 
  • Αξιολόγοση της σοβαρότητας
  • Και τέλος, μαζί με τον ασθενή γίνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός θεραπευτικού πλάνου για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης

Θεραπεία της κατάθλιψης

Η θεραπεία της κατάθλιψης περιλαμβάνει τη φαρμακοθεραπεία, τη ψυχοθεραπεία ή τον συνδυασμό και των 2. 

Στη φαρμακοθεραπεία, χρησιμοποιούνται κυρίως αντικαταθλιπτικά φάρμακα όπως τα SSRI (εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σερατονίνης) ή άλλες κατηγορίες αντικαταθλιπτικών

Στην κατηγορία της ψυχοθεραπείας, μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες σχολές, όπως η γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία, η οποία επικεντρώνεται στο τρίπτυχο (σκέψη/συναίσθημα/συμπεριφορά), η διαπροσωπική θεραπεία ή η ψυχαναλυτική θεραπεία του Freud. 

Συμπληρωματικό υλικό

Πηγές

Υλικό για αυτοθεραπεία (δεν παρέχουμε ιατρικές συμβουλές)

κατάθλιψη συμπτώματα