/

2 Ιανουαρίου, 2024

Διπολική διαταραχή τύπου 2

Διπολική διαταραχή τύπου 2

Τι είναι η διπολική διαταραχή τύπου 2

H διπολική διαταραχή είναι μια ψυχική νόσος που επηρεάζει τη διάθεση. Ανήκει στο φάσμα των διαταραχών διάθεσης και συναισθημάτων. Παλιότερα, ήταν γνωστή και ως μανιοκατάθλιψη (λόγω της μανίας + της κατάθλιψης) και χαρακτηρίζεται από ακραίες μεταβολές στη διάθεση, που εμποδίζουν τους ανθρώπους να έχουν μια υγιή και παραγωγική ζωή. 

Η πάθηση αυτή χαρακτηρίζεται από επεισόδια κατάθλιψης, στην οποία επικρατεί η θλίψη και η απελπισία, και από επεισόδια μανίας, τα οποία χαρακτηρίζονται από ευερέθιστη, ενεργητική ή πολύ ενθουσιώδη συμπεριφορά. Οι περίοδοι που τα συμπτώματα αυτά κρατούν για λιγότερο χρόνικό διάστημα, ονομάζομαι και “υπομανιακά” επεισόδια”. Συνήθως ο ασθενής αισθάνεται καλά, αλλά οι αλλαγές στη συμπεριφορά του γίνονται αισθητές.

Υπάρχουν 3 είδη διπολικής διαταραχής: Η διπολική τύπου Ι, η διπολική διαταραχή τύπου 2 και η κυκλοθυμία

Σε αυτό το άρθρο, θα ασχοληθούμε με τη διπολική διαταραχή τύπου 2, η οποία έχει αρκετά επεισόδια κατάθλιψης και ένα τουλάχιστον υπομανιακό επεισόδιο, όπως αναφέραμε παραπάνω. 

Συμπτώματα της διπολικής τύπου 2

Αλλά και στην κατάθλιψη: 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε, ότι χρειάζεται να υπάρξουν και οι 2 κατηγορίες συμπτωμάτων, διακριτές η μία από την άλλη, ώστε να έχουμε διπολική διαταραχή τύπου 2. Έτσι, χρειαζόμαστε και την κατάθλιψη και το υπομανιακό επεισόδιο για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Φυσικά, το πρώτο, κύριο, και μοναδικό λόγο, τον έχει ο θεράποντας ιατρός/ψυχίατρος, και σε καμία περίπτωση εμείς δε μπορούμε να κάνουμε διάγνωση.

Θεραπεία της διπολικής τύπου 2

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο μας, η θεραπεία της διπολικής διαταραχής βασίζεται σε 2 κύρια συστατικά. Τη φαρμακοθεραπεία, και τη ψυχοθεραπεία. Η φαρμακοθεραπεία, περιέχει 3 είδη φαρμάκων, που μπορούν να βοηθήσουν το άτομο να ξεπεράσει τα συμπτώματα του και να έχει καλύτερη πορεία στη διάρκεια της νόσου. 

Τα αντιψυχωτικά (τα οποία “πολεμούν” τόσο τα μανιακά συμπτώματα όσο συμπτώματα της ψύχωσης – δηλαδή παράλογες ιδέες/σκέψεις/συμπεριφορές), τα αντικαταθλιπτικά (τα οποία καταπολεμούν την κατάθλιψη) και τους σταθεροποιητές διάθεσης που αποτρέπουν νέα επεισόδια από το να ξανά συμβούν. 

Από την άλλη, στη ψυχοθεραπεία συμπεριλαμβάνονται διάφορες μορφές και είδη θεραπείας, όπως η ψυχανάλυση του Freud, η γνωστικό συμπεριφορική (που στοχεύει στο τρίπτυχο σκέψη/συμπεριφορά/συναίσθημα) και η θεραπεία αποδοχής. Επίσης, η θεραπεία σχημάτων, η προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία ή ακόμα και η συστημική.

Πηγές